Mūsu misija

 “ĢIMENE. TAUTA. VALSTS.”

Kas ir “ĢIMENE. TAUTA. VALSTS.”?

Biedrība “Ģimene. Tauta. Valsts” (ĢTV) ir domnīca, kas radīta, lai aizstāvētu Latvijas pamatvērtības. Šīs vērtības, kas ir aktuālas sabiedrības vairākumam, ir jādefinē, ir jāizstrādā priekšlikumi to stiprināšanai.

Kādas ir domnīcas vērtības?

Ko nozīmē domnīcas nosaukums “Ģimene. Tauta. Valsts”? To, ka domnīca aizstāv:
·Ģimeni. Stiprā ģimenē izaug stipras personības ar stabilu ētisko un morālo dimensiju. Stipras personības veido stipru tautu.
·Tautu. Tauta gadsimtu gaitā uzkrāj vērtības, kas ir gan vispārcilvēciskas, gan unikālas konkrētajai tautai. Šīs vērtības tiek realizētas ģimenē, audzinot jauno paaudzi. Caur vērtībās balstītu izglītību un audzināšanu ir iespējams nodrošināt valsts ilgtspēju.
·Valsti. Tas ir kā kopīgs nams tautai, caur ko tā nodrošina savu mūžību – reglamentējot iekšējās attiecības tautas starpā un attiecības ar citām tautām.

 

Kas ir domnīcas mērķis?

Domnīcas mērķis ir stipra, labklājīga un latviska Latvijas valsts, kurā par augstākajām tiek atzītas ģimenes un tautas vērtības. Mēs atgādinām, ka Latvijas sabiedrības vairākums ir nacionālkonservatīvi un šīs vērtības uzskata par būtiskām. Vienlaikus šī vairākuma pozīcija netiek pienācīgi pārstāvēta valsts līmenī, tai nav nekāda ārējā atbalsta un tikpat kā nav ietekmes mediju vidē. Tā rezultātā sabiedrības vairākums ir “klusējošs” – tas neapzinās savas vērtības un neapzinās savu spēku, jo nedzird pats sevi. Mūsu misija ir to mainīt – nostiprināt sabiedrības vairākuma vērtības metapolitiskajā (kultūras un mediju vides) līmenī.

 

Ko vēl domnīca atbalsta?

 • Patiesās vērtībās balstītu izglītības sistēmu, kas notiktu tikai valsts valodā

 • Latvijas demogrāfiskās situācijas uzlabošanos un tautiešu reemigrāciju

 • Nacionālās buržuāzijas nostiprināšanos

 • Krājaizdevu apvienību stiprināšanu kā alternatīvu starptautiskajai banku sistēmai

 • Latvijas zinātnes un ceturtās industriālās revolūcijas potenciāla izmantošanu valsts izaugsmei

 • Sakārtotu un drošu valsti

 • Spēcīgu armiju un Zemessardzi ar modernu obligāto militāro dienestu

 • Jaunu paradigmu Latvijas ārpolitikā – Intermarium (Baltijas-Adrijas-Melnās jūras savienības) izveidi

 

Ko domnīca uzskata par draudu Latvijas pamatvērtībām?

Gan globālās finanšu elites, gan Kremlis sponsorē dažādas organizācijas un aktīvistus, kas realizē “maigo varu” – sabiedrība tiek ietekmēta rīkoties pret tās pašas interesēm. Abi šie projekti – globālistu un prokremliskais – izslēdz nacionālas Latvijas valsts pastāvēšanu pēc būtības. Notiek mēģinājums diskreditēt tādas sabiedrības vairākuma vērtības kā ģimeni, tautu un valsti. Mēs stingri iestājamies pret to!

Vienlaikus ir jāatzīst, ka šo vērtību diskreditācija notiek, izmantojot reālas problēmas, kas nav noliedzamas un ar kurām ikviens zināmā mērā ir saskāries. Ģimenes vājina ekonomiskie apstākļi,  egoisms, sliktākos gadījumos – vardarbība. Tautu vājina globalizācija un masu kultūra. Valsts bez skaidra ideāla un mērķa var pārvērsties par birokrātisku “čaulu” bez dvēseles. Tāpēc ir jāskaidro ģimenes, tautas un valsts vērtība tieši mūsdienu apstākļos, kā arī nākotnē, kas jau drīz var nest fundamentālas pārmaiņas ekonomikas, tehnoloģiju, informācijas un cilvēku attiecību jomās. Mēs uzskatām, ka šīs pārmaiņas nav drauds vērtībām – vērtības ir pamats šo pārmaiņu kalpošanai pašu cilvēku labā. Tāpēc ir jāiestājas par mūžīgām vērtībām, vienlaikus izvērtējot, ko ir nepieciešams mainīt un papildināt, lai šīs vērtības mūs stiprinātu arī 21. gadsimtā!

Ar ko nodarbojas domnīca?

 • Atbalsta un stiprina Latvijas kā drošas, pārtikušas, demokrātiskas un nacionālas valsts ideju;

 • Organizē brīvprātīgos iniciatīvas projektus, kas ir vērsti uz veselīga dzīvesveida un tradicionālu morālo vērtību nostiprināšanu Latvijas sabiedrībā;

 • Veicina savstarpējo palīdzību, paaudžu kopdarbību, latviskās vides un kultūras mantojuma sargāšanu, latvisko vērtību kopšanu un nostiprināšanu;

 • Izglīto sabiedrību, atbalsta un stiprina patiesu identitāti, ģimeni un tautu globālo izaicinājumu laikmetā;

 • Sadarbojas ar valsts, pašvaldību u.c. organizācijām likumdošanas jomā, atbalsta programmu izstrādē, kā arī veic citus pasākumus, kas saistīti ar minētajām vērtībām.

​​

Kā var līdzdarboties domnīcā?

Rakstot rakstus mūsu portālam, piedaloties kā lektoram lekcijās un diskusijās, veidojot tematiskās darba grupas, ziedojot organizācijai.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now